Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2021 z dne 15. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2021 z dne 15. 1. 2021

Kazalo

118. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Fundacije Goran Dragić – ustanova za pomoč otrokom in mladini, stran 311.

  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi drugega odstavka 3. člena in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove z imenom Fundacija Goran Dragić – ustanova za pomoč otrokom in mladini na zahtevo notarke Nevenke Tory, Beethovnova 14, 1000 Ljubljana izdaja naslednjo
O D L O Č B O 
o soglasju k aktu o ustanovitvi Fundacije Goran Dragić – ustanova za pomoč otrokom in mladini 
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije Goran Dragić – ustanova za pomoč otrokom in mladini, ki jo je ustanovil ustanovitelj Goran Dragić, Sabal Palm RD, Miami, FL 33137 0000, ZDA pri notarki Nevenki Tory, Beethovnova ulica 14, 1000 Ljubljana, z notarsko listino opr. št. SV-917/19 z dne 27. avgusta 2019 in dodatkom št. 1 k Aktu o ustanovitvi Fundacije Goran Dragić – ustanova v obliki notarske listine opr. št. SV 1361/19 z dne 20. decembra 2019 in dodatkom št. 2. k Aktu o ustanovitvi Fundacije Goran Dragić – ustanova v obliki notarske listine opr. št. SV 184/20 z dne 21. 2. 2020.
Skrajšano ime ustanove je Fundacija Goran Dragić – ustanova.
2. Fundacija Goran Dragić – ustanova za pomoč otrokom in mladiniima sedež v Ljubljani, Majaronova ulica 4.
3. Namen ustanove je pomoč otrokom in mladini, ki nimajo dovolj sredstev za normalno življenje, invalidnim otrokom in mladini, otrokom in mladini z rakavimi obolenji ter otrokom in mladini, ki nimajo dovolj sredstev za udejstvovanje na določenem interesnem področju (kultura, šport,…) in ki si zaradi svojega finančnega stanja ne morejo privoščiti udeležbe v prostočasnih aktivnostih, zlasti tistih povezanih s športom. Fundacija bo z delovanjem omogočala otrokom zdravo in aktivno preživljanje prostega časa stran od nevarnosti, ki nanje prežijo na ulicah, kjer se otroci zbirajo brez vsakršnega nadzora odraslih. V ta namen bo fundacija organizirala različne projekte, ki se bodo odvijali zlasti v času šolskih počitnic. V sodelovanju s partnerji in donatorji bo fundacija preko prodaje določenih izdelkov v trgovinah, zbirala sredstva za nakup zdravstvenih pripomočkov, zdravil, financiranja terapij, ipd., bolnih otrok, otrok s prirojenimi napakami ter poškodovanih otrok. Namen fundacije je tudi donacija sredstev športnim invalidom z namenom omogočanja čim večje športne aktivnosti oziroma vključitve v športne aktivnosti.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 5000 eurov.
5. Člani prve uprave ustanove so:
– Duško Vujanović, Ulica 28. maja 67, 1000 Ljubljana,
– Nenad Kalamanda, Majaronova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Goran Dragić, 586 Sabal Palm RD, Miami, FL 33137, ZDA.
Št. 0070-78/2020/8
Ljubljana, dne 12. januarja 2021
EVA 2020-3330-0067
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost