Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020

Kazalo

Ob-1920/20, Stran 1046
Na podlagi določil 32.–35. člena Zakona o zavodih, 10. člena Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Sevnica iz javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica (Uradni list RS, št. 36/92, 99/07) in 47. člena Statuta ZD Sevnica, Svet ZD Sevnica razpisuje vodstveno delovno mesto
direktor ZD (m/ž),
šifra delovnega mesta: B017334
Za direktorja ZD (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodstvenih delovnih mestih,
– da predloži program dela in razvoja ZD,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– da je državljan RS,
– da obvlada slovenski jezik.
Prijava mora vsebovati:
– kratek življenjepis z navedbo tudi drugih znanj in veščin, ki jih ima kandidat pridobljene in vsa ostala dokazila, ki so navedena v predhodno navedenih pogojih razpisa.
Formalno nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Rok za prijavo z izkazanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev je 8 dni po objavi. Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele do 16. 5. 2020 oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom z dne 16. 5. 2020 na naslov: Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica. Na ovojnici naj kandidati navedejo, na katero razpisano delovno mesto se prijavljajo, s pripisom »Za razpisno komisijo – ne odpiraj«.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Mandat direktorja traja 4 leta in začne teči z dnem, ko izda soglasje k njegovemu imenovanju ustanoviteljica oziroma naslednji dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ustanoviteljice izdano prej.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda ZD Sevnica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti