Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020

Kazalo

Ob-1917/20, Stran 1022
Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) in Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 33/03), Občina Cankova objavlja
javni razpis 
o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Cankova v letu 2020
Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Cankova za leto 2020. Predvidena višina sredstev za ta namen je: 7.000,00 EUR.
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov na področju turizma; to so društva, vaške skupnosti, šole, fizične in pravne osebe s sedežem v Občini Cankova, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo, promocijo in izobraževanjem na področju razvoja turizma. Prijavitelji programa morajo biti registrirani najmanj eno leto – društva, imeti morajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov. Sredstva se lahko dodelijo le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Cankova.
V letu 2020 bo Občina Cankova sofinancirala:
– dejavnost turističnih društev, zvez, skupin, posameznikov v skupni višini 2.000,00 EUR,
– turistične prireditve in akcije v skupni višini 5.000,00. EUR.
Prijava mora vsebovati:
– namen in naslov izvajanega programa ali projekta,
– število evidentiranih članov društva, kluba ali zveze,
– podatke o izvajalcu programa,
– potrdilo o registraciji zveze, društva ali kluba,
– odgovorno osebo za izvajanje programa,
– kratko predstavitev programa, projekta s številčnimi podatki o sodelujočih,
– čas izvedbe,
– predvidena poraba sredstev in viri sredstev.
Prijavi je potrebno predložiti potrdilo, da ima prijavitelj na javni razpis poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
Za zahtevane podatke bodo pripravljeni določeni obrazci, ki jih je mogoče dvigniti na sedežu Občine Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova.
Namensko porabo proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Cankova spremlja in preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje turizma, lahko pa tudi druga oseba pooblaščena s strani župana.
Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih dokumentov je 15. 6. 2020. Vloge za prijavo na javni razpis pošljite na naslov: Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova, s pripisom »Javni razpis – turizem«.
Sklep o izbiri sprejme na podlagi javnega razpisa župan na predlog komisije za odpiranje ponudb za področje turizma. Izbrani ponudniki bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v tridesetih dneh po končanem javnem razpisu. Z izbranimi izvajalci sklene pogodbe o sofinanciranju programov župan Občine Cankova.
Ta razpis začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Cankova 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti