Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020

Kazalo

Ob-1916/20, Stran 1021
Na podlagi 3. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 7. člena Statuta Občina Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) in Pravilnika o financiranju kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Cankova (Uradni list RS, št. 21/03), Občina Cankova objavlja
javni razpis 
o sofinanciranju kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Cankova v letu 2020
Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Cankova za leto 2020. Predvidena višina sredstev za ta namen je: 3.500,00 EUR.
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti na področju Občine Cankova. To so kulturna društva in druga društva, ki imajo v okviru svojih dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, kulturne zveze, javni zavodi, ustanove in posamezni kulturni ustvarjalci in imajo sedež na območju Občine Cankova; so registrirani za opravljanje programov na področju kulture oziroma da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost; imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti; imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo v skladu z zakonom o društvih; ter redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih uspehih – rezultatih.
V letu 2020 bo Občina Cankova sofinancirala:
– dejavnost kulturnih društev, zvez, skupin in posameznikov,
– prostočasne kulturne aktivnosti izven šolskega, vzgojno-izobraževalnega programa,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije ter dejavnosti na področju varovanja kulturne dediščine,
– druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
Prijava mora vsebovati:
– namen in naslov izvajanega programa ali projekta,
– število evidentiranih članov društva, kluba ali zveze,
– podatke o izvajalcu programa,
– potrdilo o registraciji zveze, društva ali kluba,
– odgovorno osebo za izvajanje programa,
– kratko predstavitev programa, projekta s številčnimi podatki o sodelujočih,
– čas izvedbe,
– predvidena poraba sredstev in viri sredstev.
Za zahtevane podatke bodo pripravljeni določeni obrazci, ki jih je mogoče dvigniti na sedežu Občine Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova.
Namensko porabo proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Cankova spremlja in preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje kulture, lahko pa tudi druga oseba pooblaščena s strani župana.
Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih dokumentov je 15. 6. 2020. Vloge za prijavo na javni razpis pošljite na naslov: Občina Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova, s pripisom »Javni razpis – kultura«.
Sklep o izbiri sprejme na podlagi javnega razpisa župan na predlog komisije za odpiranje ponudb za področje kulture. Izbrani ponudniki bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v tridesetih dneh po končanem javnem razpisu. Z izbranimi izvajalci sklene pogodbe o sofinanciranju programov župan Občine Cankova.
Ta razpis začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Cankova 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti