Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020

Kazalo

992. Sklep o ugotovitvi javne koristi, stran 2421.

  
Na podlagi 194. člena v zvezi z 210. in 211. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji 4. maja 2020 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi 
1. člen 
S tem sklepom se ugotovi, da je gradnja povezovalnega kanala C0 in s tem uporaba delovnega pasu za potrebe ureditve gradbišča in transportne poti, ki se po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) nahaja na delih nepremičnin ID znak: parcela 1734 1498, parcela 1734 1723, parcela 1734 1725, parcela 1734 1726, parcela 1734 1724, parcela 1734 1722, parcela 1734 1740, parcela 1734 1721, parcela 1734 2360, parcela 1734 1720, parcela 1734 1745, parcela 1734 1719, parcela 1734 1746, parcela 1734 1718, parcela 1734 1750, parcela 1734 1717, parcela 1734 1751, parcela 1734 1716, parcela 1734 1754, parcela 1734 1715, parcela 1734 1755, parcela 1734 1714, parcela 1734 1757/1, parcela 1734 1713, parcela 1734 1758/1, parcela 1734 1712, parcela 1734 1759, parcela 1734 1711, parcela 1734 1760, parcela 1734 1710, parcela 1734 1761, parcela 1734 1709, parcela 1734 1762, parcela 1734 1708, parcela 1734 1763, parcela 1734 1707/2, parcela 1734 1707/1, parcela 1734 1765, parcela 1734 1706, parcela 1734 1766, parcela 1734 1705, parcela 1734 1767, parcela 1734 1704, parcela 1734 1768, parcela 1734 1703, parcela 1734 1769, parcela 1734 1702, parcela 1734 1770, parcela 1734 1701, parcela 1734 1771, parcela 1734 1700, parcela 1734 1772, parcela 1734 1699, parcela 1734 1773, parcela 1734 1698, parcela 1734 1774, parcela 1734 1697, parcela 1734 1775, parcela 1734 1696, parcela 1734 1776, parcela 1734 1695, parcela 1734 1777, parcela 1734 1694, parcela 1734 1778, parcela 1734 1693, parcela 1734 1779, parcela 1734 1692, parcela 1734 1780, parcela 1734 1691, parcela 1734 1781, parcela 1734 1690, parcela 1734 1782, parcela 1734 1689, parcela 1734 1783, parcela 1734 1688, parcela 1734 1784, parcela 1734 1687, parcela 1734 1785, parcela 1734 1686, parcela 1734 1786, parcela 1734 1685, parcela 1734 1787, parcela 1734 1684, parcela 1734 1788, parcela 1734 1683, parcela 1734 1789, parcela 1734 1682, parcela 1734 1790, parcela 1734 1681, parcela 1734 1791, parcela 1734 1680, parcela 1734 1792, parcela 1734 1679, parcela 1734 1793, parcela 1734 1678, parcela 1734 1794, parcela 1734 1677, parcela 1734 1795, parcela 1734 1675, parcela 1734 1796, parcela 1734 1673, parcela 1734 1797, parcela 1734 1671, parcela 1734 1798, parcela 1734 1670, parcela 1734 1799, parcela 1734 1669, parcela 1734 1800, parcela 1734 1668, parcela 1734 1801, parcela 1734 1667, parcela 1734 1802, parcela 1734 1666, parcela 1734 1803, parcela 1734 1665, parcela 1734 1804, parcela 1734 1664, parcela 1734 1805, parcela 1734 1663, parcela 1734 1807, parcela 1734 1662, parcela 1734 1808, parcela 1734 1661, parcela 1734 1809, parcela 1734 1660, parcela 1734 1810, parcela 1734 1659, parcela 1734 1811, parcela 1734 1658, parcela 1734 1812, parcela 1734 1657, parcela 1734 1813, parcela 1734 1656, parcela 1734 1814, parcela 1734 1655, parcela 1734 1815, parcela 1734 1654, parcela 1734 1816, parcela 1734 1653, parcela 1734 1827, parcela 1734 1652, parcela 1734 1828, parcela 1734 1651, parcela 1734 1829, parcela 1734 1650, parcela 1734 1830, parcela 1734 1649, parcela 1734 1831, parcela 1734 1648, parcela 1734 1832, parcela 1734 1647, parcela 1734 1833, parcela 1734 1646, parcela 1734 1835, parcela 1734 1645, parcela 1734 1836, parcela 1734 1644, parcela 1734 1837, parcela 1734 1643, parcela 1734 1838, parcela 1734 1642, parcela 1734 1839, parcela 1734 1641, parcela 1734 1840, parcela 1734 1640, parcela 1734 1841, parcela 1734 1632, parcela 1734 1842, parcela 1734 1631, parcela 1734 1843, parcela 1734 1629, parcela 1734 1844, parcela 1734 1628, parcela 1734 1845, parcela 1734 1627, parcela 1734 1846, parcela 1734 1630, parcela 1734 1847, parcela 1734 1623, parcela 1734 1848, parcela 1734 1622, parcela 1734 1849, parcela 1734 1621, parcela 1734 1620, parcela 1734 1619, parcela 1734 1618, parcela 1734 1854, parcela 1734 1855, parcela 1734 1856, parcela 1734 1857, parcela 1734 1858, parcela 1734 1859, parcela 1734 1860, parcela 1734 1609, parcela 1734 1861, parcela 1734 1862/2, parcela 1734 1863, parcela 1734 1864, parcela 1734 1865, parcela 1734 1866, parcela 1734 1867, parcela 1734 1868/2, parcela 1734 1868/1, parcela 1734 1869/2, parcela 1734 1869/1, parcela 1734 1870/2, parcela 1734 1870/1, parcela 1734 1871/2, parcela 1734 1871/1, parcela 1734 1872/2, parcela 1734 1872/1, parcela 1734 1873/2, parcela 1734 1873/1, parcela 1734 1607, parcela 1734 1874, parcela 1734 1875, parcela 1734 1876, parcela 1734 1877, parcela 1734 1878, parcela 1734 1879, parcela 1734 1880, parcela 1734 2168, parcela 1734 2169, parcela 1734 2136, parcela 1734 2069, parcela 1734 2137, parcela 1734 2070, parcela 1734 2138, parcela 1734, 2071 parcela 1734 2139, parcela 1734 2072, parcela 1734 2073, parcela 1734 2074, parcela 1734 2140, parcela 1734 2075, parcela 1734 2125, parcela 1734 2140, parcela 1734 2077, parcela 1734 2078, parcela 1734 2141, parcela 1734 2079, parcela 1734 2080, parcela 1734 2081, parcela 1734 2170, parcela 1734 2082, parcela 1734 2142, parcela 1734 2127, parcela 1734 2143, parcela 1734 2131, parcela 1734 2144, parcela 1734 2085, parcela 1734 2086, parcela 1734 2145, parcela 1734 2087, parcela 1734 2146, parcela 1734 2088, parcela 1734 2089, parcela 1734 2147, parcela 1734 2090, parcela 1734 2148, parcela 1734 2091, parcela 1734 2092, parcela 1734 2149, parcela 1734 2093, parcela 1734 2150/1, parcela 1734 2094, parcela 1734 2151, parcela 1734 2095, parcela 1734 2152/1, parcela 1734 2096, parcela 1734 2153, parcela 1734 2130, parcela 1734 2154, parcela 1734 2155, parcela 1734 2097, parcela 1734 2156, parcela 1734 2157, parcela 1734 2158, parcela 1734 2132, parcela 1734 2159, parcela 1734 2099, parcela 1734 2172, parcela 1734 2100, parcela 1734 2101, parcela 1734 2161, parcela 1734 2162, parcela 1753 350, parcela 1753 372, parcela 1753 373, parcela 1753 351, parcela 1753 374, parcela 1753 352, parcela 1753 375, parcela 1753 353, parcela 1753 376, parcela 1753 354, parcela 1753 378, parcela 1753 355, parcela 1753 379, parcela 1753 356, parcela 1753 380, parcela 1753 357, parcela 1753 381, parcela 1753 358, parcela 1753 382, parcela 1753 359, parcela 1753 383, parcela 1753 360, parcela 1753 384, parcela 1753 362, parcela 1753 361, parcela 1753 386, parcela 1753 363, parcela 1753 387, parcela 1753 364, parcela 1753 388/4, parcela 1753 365, parcela 1753 388/3, parcela 1753 366, parcela 1753 388/2, parcela 1753 367, parcela 1753 388/1, parcela 1753 368, nujno potrebna in je v javno korist.
2. člen 
Župan Mestne občine Ljubljana poskrbi za pridobitev pravice uporabe za določen čas na podlagi 210. člena Zakona o urejanju prostora ali služnosti v javno korist na podlagi 211. člen Zakona o urejanju prostora na nepremičninah iz prejšnjega člena za namen uporabe delovnega pasu za potrebe ureditve gradbišča in transportne poti, za čas gradnje povezovalnega kanala C0.
3. člen 
Grafični prikazi delovnega pasu za potrebe ureditve gradbišča in transportne poti za gradnjo povezovalnega kanala C0 iz 1. člena tega sklepa so sestavni deli tega sklepa.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2020-86
Ljubljana, dne 4. maja 2020
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti