Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020

Kazalo

988. Obvezna razlaga posebnih prostorskih izvedbenih pogojev (PPIP) Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18), ki se nanašajo na gradnjo na območju NS Komen – gozd Cirje, v enoti urejanja prostora KO-17, stran 2419.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14) je Občinski svet Občine Komen na 4. dopisni seji dne 6. 5. 2020 sprejel
O B V E Z N O   R A Z L A G O 
posebnih prostorskih izvedbenih pogojev (PPIP) Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18), ki se nanašajo na gradnjo na območju NS Komen – gozd Cirje, v enoti urejanja prostora KO-17 
1. člen 
Določilo posebnih prostorskih izvedbenih pogojev iz priloge 2 – posebni prostorski izvedbeni pogoji in usmeritve za OPPN, tabela 26a, Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18), ki velja za enoto urejanja prostora KO-17 in se glasi: »Na območju NS Komen – gozd Cirje gradnja ni dovoljena.«, je razumeti tako, da ni dovoljena novogradnja objektov, možna pa je rekonstrukcija, dozidava v primeru zagotavljanja univerzalnega dostopa do javne stavbe, vzdrževanje, odstranitev, sprememba namembnosti ter priključitev obstoječega objekta na GJI.
2. člen 
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18).
3. člen 
Obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2020-4
Komen, dne 6. maja 2020
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 

AAA Zlata odličnost