Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2020 z dne 8. 5. 2020

Kazalo

985. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., stran 2411.

  
Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 505. in 517. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 5. dopisni seji dne 30. 4. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. 
1. člen 
Četrti odstavek 3. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 104/15 – uradno prečiščeno besedilo) se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Poslovni naslov javnega podjetja je: Cesta bratov Milavcev 42, 8250 Brežice.«
2. člen 
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 519.120,00 EUR.«
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ustanovitelj Občina Brežice ima v javnem podjetju štiri osnovne vloge oziroma poslovne deleže, in sicer:
– osnovno vlogo 7.500,00 EUR oziroma poslovni delež v višini 1,4448 %
– osnovno vlogo 232.500,00 EUR oziroma poslovni delež v višini 44,7873 %
– osnovno vlogo 99.120,00 EUR oziroma poslovni delež v višini 19,0938 % in
– osnovno vlogo 180.000,00 EUR oziroma poslovni delež v višini 34,6741 %.«
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0018/2015
Brežice, dne 30. aprila 2020
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti