Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

D 102/2018-13 Os-3393/19, Stran 2768
Pri tukajšnjem sodišču poteka zapuščinski postopek po pok. Andriji (Andreju) Vučko, rojen 5. 11. 1910, nazadnje stanujoč Ferenca Kiša 22, Korog, Hrvaška, ki je umrl 2. 1. 1986. Zapuščino predstavlja solastni delež do 1/4, parc. št. 239/84 in 239/172, obe k.o. 273 Pristava.
Sodišče je že izdalo oklic dedičem, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/18, da se v roku enega leta priglasijo k dedovanju. V danem roku se nihče ni priglasil k dedovanju. Zato bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapustnika in Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih. Zaenkrat ni nobenih upnikov.
Upnik lahko zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev, mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev (142.b člen ZD).
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 11. 11. 2019

AAA Zlata odličnost