Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

I N 196/2019 Os-3358/19, Stran 2767
Okrožno sodišče na Ptuju je po okrožni sodnici Albini Šmid, v nepravdni zadevi predlagatelja Almirja Demir, Metohinska ulica 20, Skopje, Republika Severna Makedonija, ki ga zastopa Vasja Jesenko, odvetnik v Ljubljani, zoper toženo stranko Tino Vrbnjak Perša, naslov neznan, zaradi razveze zakonske zveze, izven naroka, dne 6. novembra 2019 sklenilo:
Predlogu predlagatelja se ugodi in se nasprotni udeleženki postavi začasna zastopnica odvetnica Vanja Janžekovič, Mestni trg 4, Ptuj.
Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice ima začasni zastopnik od dneva postavitve do tedaj, dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče na Ptuju 
dne 6. 11. 2019

AAA Zlata odličnost