Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

0369 I 379/2019 Os-3265/19, Stran 2767
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi opr. št. I 379/2019 upnika Okrajno sodišče v Ljubljani (opr. št.: VL 95077/2014), Miklošičeva 10, Ljubljana - dostava in dolžnika Matjaža Ožbolta, roj. 12. 11. 1969, zaradi izterjave 150,00 EUR s pp, dolžniku na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Jasno Simčič, Dalmatinova ulica 1, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo v postopku dolžnika zastopala vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 18. 10. 2019

AAA Zlata odličnost