Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

VL 103473/2019 Os-3628/19, Stran 2767
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika GB d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Mario Henjak, Bleiweisova cesta 1, Kranj, po Gregor Bogataj, Bleiweisova cesta 1, Kranj, proti dolžniku Aljažu Borko, Loška cesta 1, Žiri, ki ga zastopa zak. zast. Tomaž Pisk – odvetnik, Mestni trg 38, Škofja Loka, zaradi izterjave 736,07 EUR, sklenilo:
Dolžniku Aljažu Borko, Loška cesta 1, Žiri, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi mag. odv. Tomaž Pisk, Mestni trg 38, Škofja Loka.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 12. 2019

AAA Zlata odličnost