Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

Št. 41001-1185/2019-5 Ob-3705/19, Stran 2705
Sprememba 
Sprememba pogojev v javnem razpisu za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora programom Letnega programa športa v MOM za leto 2020, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 76, dne 13. 12. 2019, v 6. poglavju Predmet sofinanciranja in posebni pogoji za kandidiranje na razpisu tekmovalnega športa:
1. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
a. Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, Obrazec 3.1.1.1.1, zadnji odstavek se glasi:
»V kolikor je strokovni delavec sofinanciran kot trener Mestnih panožnih športnih šol, lahko ista vadbena skupina prejme največ do 25 % sredstev iz Dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ki jih lahko porabi za stroške tekmovanj, razen kadar gre za sofinanciranje kondicijskega trenerja je lahko vadbena skupina prejme največ do 75 %.«
2. Kakovostni šport (članske kategorije)
b. Dejavnosti vadbe in tekmovanja uradnih tekmovalnih sistemov za mlajše člane, ki prestopijo iz mladinskih v članske selekcije uradnih tekmovalnih sistemov, Obrazec 3.1.2.2., prvi odstavek se glasi:
»Za dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa mlajših članov se sofinancira izpeljava kakovostno vodenih in dostopnih dejavnosti vadbe in tekmovanj uradnih tekmovalnih sistemov kakovostnega športa članov, v katere so vključeni športniki, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor in so stari med 18 in 23 let. Izjema so športne panoge, kjer je meja prestopa iz mladinskih v članske kategorije v uradnem tekmovalnem sistemu nižja ali višja.«
Zaradi navedenega se podaljša rok za predložitev vlog v 12. poglavju Rok za predložitev vlog in način predložitve, tako da se tretja vrstica petega odstavka glasi:
» …, in sicer najkasneje do vključno 20. 1. 2020 (velja datum poštnega žiga).«
V 13. poglavju Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti se spremeni datum v prvi vrstnici prvega odstavka tako da se drugi stavek glasi:
»Pričelo se bo 22. 1. 2020 in ne bo javno.«
Mestna občina Maribor 

AAA Zlata odličnost