Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

Št. 4300-35/2016/241 Ob-3697/19, Stran 2705
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo javnega razpisa 
»Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvo (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«, 
objavljenega dne 14. 10. 2016 v Uradnem listu RS, št. 64/16 (št. objave Ob-3214/16).
V točki 9. Postopek in način izbora v okviru 2. faze javnega razpisa ter način financiranja se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:
»V okviru druge faze javnega razpisa se sofinancirajo stroški in izdatki, nastali od datuma oddaje vloge na drugo fazo javnega razpisa do datuma oddaje vloge na tretjo fazo javnega razpisa (skrajni rok za oddajo vloge na tretjo fazo javnega razpisa je 14. 2. 2020). Za sofinanciranje druge faze javnega razpisa je na razpolago 4.840.000,00 EUR.«
V točki 26. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev se spremeni tretji odstavek, tako da se glasi:
»Datum odpiranja vlog na tretjo fazo javnega razpisa je 21. 2. 2020.«
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo