Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

D 597/2017 Os-3002/19, Stran 2014
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 26. 6. 1921 umrlem Plesničar Antonu, pok. Antona, Čepovan 40, Čepovan in po dne 19. 8. 1963 umrli Tereziji Plesničar, pok. Antona, roj. 23. 9. 1874, Gradišče nad Prvačino 1.
Kot zakoniti dedič bi prišel v poštev tudi zap. vnuk oziroma pranečak Plesničar Ciril, roj. 3. 7. 1906, ki naj bi živel v Argentini, katerega naslov sodišču ni znan, prav tako sodišče ne razpolaga z drugimi podatki.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva Plesničar Cirila oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določbami Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 9. 2019