Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

IV D 846/2018 Os-2995/19, Stran 2013
V zapuščinski zadevi po pokojnem Silvanu Vidmarju, rojenem 6. 11. 1929, umrlem 8. 3. 2018, nazadnje stanujočem na naslovu Arharjeva cesta 38, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnik je napravil oporoko. Ob smrti je bil samski in brez potomcev. Njegovi starši so umrli pred njim. Ravno tako edina sestra Irena Vidmar. Drugih oseb, ki bi prišle v poštev kot zakoniti dediči iz drugega dednega reda, ni.
Ker sodišče ne razpolaga z vsemi potrebnimi potrebnimi podatki, katere osebe pridejo v poštev kot zakoniti dediči iz tretjega dednega reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na spletni strani in na sodni deski naslovnega sodišča ter v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2019