Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

II D 2256/2018 Os-2768/19, Stran 2013
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Francu Kokalj, rojenem 14. 11. 1953, umrlem dne 4. 7. 2018, nazadnje stanujočem na naslovu Ulica bratov Učakar 130, Ljubljana.
Zapustnik je bil ob smrti poročen z Dragico Kokalj, zapustil je hčerke Tatjano Frančeškin, Nežo Kokalj in Metko Kokalj. I. dedni red se je dedovanju po zapustniku odpovedal. Prav tako sta se dedovanju odpovedali zapustnikovi sestri Marija Kamin in Marjeta Kokalj. Glede na navedeno bi v poštev prišli dediči tretjega dednega reda, o katerih pa sodišče nima podatkov.
Zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po zapustniku, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na sodni deski, spletni strani sodišča in Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2019