Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

D 32/2003 Os-2843/19, Stran 2012
Po pok. Bertok Liviu, sinu Oskarja, rojenem dne 15. 4. 1947, nazadnje stanujočem Markova ulica 8, Bertoki, ki je umrl dne 1. 1. 2003 in ni zapustil oporoke.
Iščejo se dediči po zapustnikovih dedičih tretjega dednega reda, in sicer po Pribaz Alfredu (roj. 4. 2. 1916, stanujoč 4 Drake Crt, Melton VIC 3337, Avstralija), Kozlan Otaviu (roj. 16. 8. 1921, živel na naslovu Via Sergio Forti 78, Trst, umrl 19. 4. 2017) oziroma iščeta se zapustnikova dediča tretjega dednega reda, in sicer Korda Aleksandra (roj. 8. 3. 1981) in Korda Aleksandar (roj. 1. 9. 1977), oba naj bi živela na naslovu Danteova 57, Beograd, R. Srbija.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/h, Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 8. 2019