Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

D 36/2017 Os-1478/19, Stran 2012
Zapuščinska zadeva: po pok. Angelu Greblu, sinu Josipa, z zadnjim znanim bivališčem v Ospu, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom tega sodišča opr. št. N 73/2012 z dne 23. 5. 2014 in določenim datumom smrti 28. 8. 1950.
V predmetni zapuščinski zadevi sodišču ni znan obstoj oseb, ki bi sodile v krog zakonitih dedičev prvega dednega reda. Glede dedičev v drugem dednem redu je sodišču znano, da je zapustnik imel brate Ivana, Josipa in Antona ter sestre Mario, Anno, Antonio in Francisco, ki so že davno pokojni. V njihove pravice so vstopili njihovi potomci oziroma dediči, pri čemer so sodišču znani le dediči zapustnikovega brata Antona Grebla, ki je umrl za zapustnikom.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 2. 2019

AAA Zlata odličnost