Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

D 281/2016 Os-2803/19, Stran 2012
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Čuk Dušanu Franju, sinu Antona, roj. 17. 4. 1931, upokojencu, drž. Republike Slovenije, nazadnje stanujočem Travna Gora 40, umrlem 4. 7. 2016 v Ljubljani.
Zapustnikovi dediči prvega in drugega dednega reda so se dediščini odpovedali, oklic dedičem, s katerim je sodišče pozvalo dediče tretjega dednega reda, da naj se javijo sodišču, z dne 29. 3. 2018, pa je potekel brez rezultata.
Eventualni zapustnikovi upniki lahko pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih, pri tukajšnjem sodišču.
Eventualni zapustnikovi upniki lahko zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih od dneva objave oklica prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku ter vložijo predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla v last Republike Slovenije, ki za zapustnikove dolgove ne odgovarja.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 12. 7. 2019