Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

D 155/2019 Os-2788/19, Stran 2011
Pri Okrajnem sodišču v Kamniku teče zapuščinski postopek po pokojnem Živku Pavičiću, roj. 17. 3. 1935 in umrlem 23. 5. 2019, nazadnje stan. Krekova ulica 12, Komenda.
Zapustnik oporoke ni naredil. Bil je razvezan in potomcev ni imel. Sodišču podatki o drugih zakonitih dedičih, ki bi prišli v poštev za dedovanje, niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona (predvsem brate in sestre zapustnika oziroma njihove potomce oziroma strice in tete zapustnika oziroma njihove potomce), da se priglasijo sodišču v 1 letu od objave oklica na sodni deski in v Uradnem listu RS.
Če se dediči v določenem roku ne bodo priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 31. 7. 2019