Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

D 41/2019 Os-2782/19, Stran 2011
Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, 1290 Grosuplje, v zapuščinski zadevi po pokojnem Branku Spolovnak, roj. 12. 8. 1978, umrlem 3. 1. 2019, nazadnje stan. Mala vas pri Grosupljem 3C, Grosuplje, sodišče za potrebe izdaje sklepa o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.
Po doslej znanih podatkih je bil zapustnik ob smrti samski, brez otrok, dedič II. dednega reda pa se je dedovanju odpovedal.
S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku enega leta bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 25. 7. 2019