Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

zR 56/2018 Os-2944/19, Stran 2011
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je v zemljiškoknjižni zadevi Dn 122236/2018 v zvezi z zadevo Rz 56/2018 s sklepom Rz 56/2018 z dne 3. 9. 2019 postavilo pravnemu nasledniku nasprotne udeleženke Ane Dovgan, to je Edwardu Kodila, p.o. Box Heidelberg 524, 3084 Victoria, Avstralija, začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Tomaža Rotovnika, Koroška cesta 47, Dravograd.
Začasni zastopnik je bil postavljen na podlagi prvega in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP in drugim odstavkom 120. člena Zakona o zemljiški knjigi – ZZK-1.
Začasni zastopnik bo Edwarda Kodila zastopal v zvezi z zemljiškoknjižno zadevo naslovnega sodišča Dn 122236/2018 in zadevo istega sodišča Rz 56/2018, vse dokler Edward Kodila ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 9. 2019