Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27. 9. 2019

Kazalo

Ob-3065/19, Stran 1992
Svet Onkološkega inštituta Ljubljana na podlagi 21. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana razpisuje delovno mesto
strokovni direktor (m/ž)
za mandatno obdobje štirih let 
Kandidat za strokovnega direktorja Onkološkega inštituta Ljubljana mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima izobrazbo medicinske smeri druge stopnje oziramo raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– naziv visokošolskega učitelja medicinske fakultete ali enakovreden raziskovalni naziv pridobljen na medicinski fakulteti,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih s področja strokovnega vodenja,
– znanje tujega jezika.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat za strokovnega direktorja priložiti program strokovnega dela in razvoja OI.
Mandat strokovnega direktorja OI je štiri leta, po preteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je potrebno oddati najkasneje do 15. 10. 2019 na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Kadrovska služba, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis za strokovnega direktorja«.
Svet Onkološkega inštituta Ljubljana