Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

X Pd 80/2019 Os-2399/19, Stran 1383
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem: Sindikat zdravnikov družinske medicine PRAKTIK-UM, Osojnikova c. 9, Ptuj in nasprotnim udeležencem: Zdravstveni dom Tolmin, Prešernova ul. 6, Tolmin.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na naroku s pisno vlogo.
Narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 3. 9. 2019 ob 10. uri, v sobi št. 2/I. nadstropje Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ul. 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 6. 6. 2019.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2019