Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

X Pd 76/2019 Os-2388/19, Stran 1383
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih – ZDSS-1 obvešča zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem: 1. Sindikat zdravnikov družinske medicine Slovenije PRAKTIK.UM, Osojnikova cesta 9, Ptuj in nasprotnim udeležencem: Zdravstveni dom Grosuplje, Pod gozdom cesta I 14, Grosuplje, zaradi: neskladnosti splošnega akta z zakonom.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek 51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo (drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).
Pripravljalni in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 25. 9. 2019 ob 9. uri, soba št. 7/III, Delovno in socialno sodišče, Resljeva 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 4. 6. 2019.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2019