Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

I N 9/2019 Os-2187/19, Stran 1383
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Fak Silvestre, Bate 15, Grgar, ki jo zastopa odv. Maruška Trunkl Glavič, Kidričeva 11, Nova Gorica, postopek o razglasitvi pogrešane za mrtvo, in sicer: Gabrovec Jožefo, roj. Hvala, roj. 19. 3. 1904, z zadnjim prebivališčem Belgija, sedaj neznanega bivališča, ki jo zastopa skrbnik za posebni primer, in sicer Center za socialno delo Severna Primorska, po pooblaščencu.
O pogrešani razen podatka, da se je rodila očetu Štefanu in materi Antoniji Vončina, da je dne 14. 11. 1926 sklenila zakonsko zvezo z Marijem Gabrovcem v Gorici in izpiska iz zemljiške knjige, da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešane Gabrovec Jožefe, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 5. 2019