Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

D 497/2017 Os-2073/19, Stran 1382
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinska zadeva po dne 22. 8. 2017 umrli zapustnici Brigiti Završnik, roj. 11. 9. 1957, EMŠO: 1109957505118, drž. Republike Slovenije, upokojenka, nazadnje stan. Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem.
Po pokojni Brigiti Završnik ni znanih podatkov o osebah, sorodnikih, ki bi prišli v poštev kot zakoniti dediči, tudi na oklic neznanim dedičem se ni javil nihče.
Morebitne upnike po pok. Brigiti Završnik obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Pri zapuščinskem sodišču lahko pridobite podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustničinih obveznostih.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 4. 2019