Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

D 631/2017 Os-2087/19, Stran 1382
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po pok. Komel Antonu, pok. Lovrenca, roj. 28. 5. 1846, nazadnje stanujoč Bilje 125, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom Okrajnega sodišča opr. št. IN 10/2017 z dne 15. 9. 2017, kot datum smrti pa se šteje 29. 5. 1916.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
V kolikor noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine, bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 4. 2019