Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

I D 429/2019 Os-2349/19, Stran 1381
V zapuščinski zadevi po pokojni Alji Cizelj, rojeni 30. 12. 1967, EMŠO 3012967505187, umrli med 14. 11. 2018 in 20. 11. 2018, nazadnje stanujoči na naslovu Ulica Iga Grudna 9, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnica ni napravila oporoke. Ob smrti je bila samska in brez potomcev. Njena mati Ženi Cizelj, roj. 3. 5. 1934, je umrla 25. 3. 2009. Zapustnica je bila njena edina potomka. Glede zap. očeta Anteja Kovačevića, roj. 16. 6. 1929, je Zoran Cizelj, zap. stric po materini strani, na zapuščinski obravnavi z dne 21. 5. 2019 pojasnil, da je po njegovem vedenju že pokojni, ne pozna pa ostalih oseb, ki bi prišle v poštev kot zakoniti dediči.
Ker sodišče ne razpolaga s potrebnimi podatki, katere osebe pridejo v poštev kot zakoniti dediči iz drugega oziroma iz tretjega dednega reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na spletni strani in na sodni deski naslovnega sodišča ter v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2019