Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

D 405/2017 Os-2261/19, Stran 1381
Zapuščinska zadeva: po pok. Kocjančič Mateju (Matiji), pok. Jakoba, roj. dne 22. 2. 1834, nazadnje stanujočem Krnica št. 52/13, Črni Kal, ki je umrl dne 9. 2. 1909.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 5. 2019