Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

D 440/1919 Os-2216/19, Stran 1381
Zapuščinska zadeva: pok. Krašovec Helena, roj. Parovel, roj. 23. 5. 1851, nazadnje stanujoča v Ospu, Črni kal, umrla dne 9. 3. 1919.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
V predmetni zapuščinski zadevi iz spisovnih podatkov izhaja, da bi bili upravičenci do dedovanja zapustničinega naknadno najdenega premoženja brat Anton Parovel, nečaka Josip in Viktor Parovel ter pranečakinji Eugenia in Virginia Zuppin, ki so že vsi pokojni. V njihova dednopravna upravičenja so vstopili njihovi dediči, glede katerih pa sodišče nima podatkov.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. Neznanim dedičem je bil postavljen skrbnik Anton Medved, Šared 28/H, 6310 Izola.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 5. 2019