Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

II D 487/2018 Os-2000/19, Stran 1381
Okrajno sodišče v Mariboru je v zapuščinski zadevi po pok. Anici Škrjanec, hčeri Štuhec Vjekoslava, roj. 14. 6. 1936, drž. RS, vdovi, nazadnje stan. Regentova ulica 4, Maribor, umrli 6. 5. 2016, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD) s sklepom opr. št. II 487/2018 z dne 27. 2. 2019, za začasno zastopnico dediču Leonu Škrjancu, roj. 24. 2. 1960, neznanega bivališča, postavilo odvetnico Rijo Krivograd, Meljska cesta 1, Maribor, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni zapuščinski zadevi.
Začasna zastopnica bo zastopala dediča v postopku vse do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dediču postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 4. 2019