Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

VL 46939/2018 Os-2314/19, Stran 1381
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast., po odv. Alenka Čeh Gerečnik, P.P. 1234, Maribor, proti dolžniku: Rod Jelen, Prešernova cesta 10, Velenje, ki ga zastopa zak. zast. odv. Maja Grebenšek, Rudarska c. 6, Velenje, zaradi izterjave 2.905,64 EUR, sklenilo:
Dolžniku Rod Jelen, Prešernova cesta 10, Velenje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Grebenšek Maja, Rudarska cesta 6, 3320 Velenje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2019