Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

2522 I 2392/2017 Os-2313/19, Stran 1380
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, matična št. 5539153000, davčna št. 79034217, Poljanska cesta 31, Ljubljana, ki ga zastopa dr. Anita Napotnik – odvetnica, Šmihelska cesta 2, Mozirje, zoper dolžnico Niko Zalokar, EMŠO 1110977505295, Calle Boston 4, Santa Cruz, Arona, ES 38650 Los Cristanos, zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnine, sklenilo:
Dolžnici Niki Zalokar, z bivališčem v tujini, Calle Boston 4, Santa Cruz, Arona, ES 38650 Los Cristanos, se v izvršilni zadevi pod opr. št. I 2392/2017 postavi začasni zastopnik mag. Luka Vižitin, Slovenska cesta 55b, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi zastopal dolžnico od dneva postavitve dalje, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2019