Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

2874 I 3942/2016 Os-2312/19, Stran 1380
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Nadškofija Ljubljana, matična št. 5849063000, davčna št. 43969780, Ciril-Metodov trg 4, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. SPL Ljubljana d.d., poslovanje z nepremičninami in inženiring, Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, po Alma Pašanović, Frankopanska ulica 18a, Ljubljana - dostava; Rok Jenko, EMŠO 2910973500213, Jurčičev trg 2, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. SPL Ljubljana d.d., poslovanje z nepremičninami in inženiring, Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, po Alma Pašanović, Frankopanska ulica 18a, Ljubljana - dostava; Mestna občina Ljubljana, matična št. 5874025000, davčna št. 67593321, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. SPL Ljubljana d.d., poslovanje z nepremičninami in inženiring, Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, po Alma Pašanović, Frankopanska ulica 18a, Ljubljana - dostava; Robert Ivanec, EMŠO 2012977500120, Jurčičev trg 2, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. SPL Ljubljana d.d., poslovanje z nepremičninami in inženiring, Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, po Alma Pašanović, Frankopanska ulica 18a, Ljubljana - dostava, zoper dolžnico Arianna Čampa Giorgini, EMŠO 2707979505276, Jurčičev trg 2, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 244,01 EUR s pp, sklenilo:
Dolžnici Arianni Čampa Giorgini se postavi začasni zastopnik Gregor Zupančič, Mala ulica 5, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2019