Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

2874 VL 182925/2010 Os-2311/19, Stran 1380
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika SPL Ljubljana d.d., poslovanje z nepremičninami in inženiring, matična št. 5226805000, davčna št. 97406287, Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Franc Pirc, po Potočan Bojana – odvetnica, Dalmatinova ulica 7, Ljubljana, zoper dolžnico Giorgini Arianna Čampa, EMŠO 2707979505276, Jurčičev trg 2, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 864,45 EUR s pp, sklenilo:
Dolžnici Arianni Čampa Giorgini se postavi začasni zastopnik Gregor Zupančič, Mala ulica 5, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2019