Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

2874 In 398/2008 Os-2308/19, Stran 1379
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, matična št. 1719572000, davčna št. 41717031, Zarnikova ulica 3, Ljubljana; Rok Jenko, Jurčičev trg 2, Ljubljana - dostava; Matej Košič, Jurčičev trg 2, Ljubljana - dostava; Irena Kramar, Jurčičev trg 2, Ljubljana - dostava; Martina Križman, Jurčičev trg 2, Ljubljana - dostava; Mestna občina Ljubljana, matična št. 5874025000, davčna št. 67593321, Mestni trg 1, Ljubljana; Dušan Pernat, Jurčičev trg 2, Ljubljana - dostava; Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, Ljubljana, matična št. 5056497000, davčna št. 29865174, Kolodvorska ulica 2, Ljubljana, Viktor Turičnik, Jurčičev trg 2, Ljubljana - dostava; Aleksander Vidmar, Jurčičev trg 2, Ljubljana - dostava; Zvone - Cene Šedlbauer, Jurčičev trg 2, Ljubljana - dostava; Škofijski odbor za mladino, Jurčičev trg 2, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. SPL Ljubljana d.d., poslovanje z nepremičninami in inženiring, Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, po Potočan Bojana – odvetnica, Dalmatinova ulica 7, Ljubljana, zoper dolžnico Arianna Čampa Giorgini, EMŠO 2707979505276, Jurčičev trg 2, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 276,83 EUR s pp, sklenilo:
Dolžnici Arianni Čampa Giorgini se postavi začasni zastopnik Gregor Zupančič, Mala ulica 5, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2019