Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

2874 I 3359/2018 Os-2307/19, Stran 1379
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Robert Ivanec, EMŠO 2012977500120, Jurčičev trg 2, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. SPL Ljubljana d.d., poslovanje z nepremičninami in inženiring, Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, po Alma Pašanović, Frankopanska ulica 18a, Ljubljana - dostava; Dušan Pernat, EMŠO 0610950500223, Jurčičev trg 2, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. SPL Ljubljana d.d., poslovanje z nepremičninami in inženiring, Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, po Alma Pašanović, Frankopanska ulica 18a, Ljubljana - dostava; Viktor Turičnik, EMŠO 2508942500549, Jurčičev trg 2, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. SPL Ljubljana d.d., poslovanje z nepremičninami in inženiring, Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, po Alma Pašanović, Frankopanska ulica 18a, Ljubljana - dostava; Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, matična št. 1719572000, davčna št. 41717031, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. SPL Ljubljana d.d., poslovanje z nepremičninami in inženiring, Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, po Alma Pašanović, Frankopanska ulica 18a, Ljubljana - dostava; Rok Jenko, EMŠO 2910973500213, Frankopanska ulica 18a, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa zak. zast. SPL Ljubljana d.d., poslovanje z nepremičninami in inženiring, Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, po Alma Pašanović, Frankopanska ulica 18a, Ljubljana - dostava; Mestna občina Ljubljana, matična št. 5874025000, davčna št. 67593321, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. SPL Ljubljana d.d., poslovanje z nepremičninami in inženiring, Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, po Alma Pašanović, Frankopanska ulica 18a, Ljubljana - dostava; Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana, matična št. 5056497000, davčna št. 29865174, Kolodvorska ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. SPL Ljubljana d.d., poslovanje z nepremičninami in inženiring, Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, po Alma Pašanović, Frankopanska ulica 18a, Ljubljana - dostava; Nadškofija Ljubljana, matična št. 5849063000, davčna št. 43969780, Ciril-Metodov trg 4, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. SPL Ljubljana d.d., poslovanje z nepremičninami in inženiring, Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, po Alma Pašanović, Frankopanska ulica 18a, Ljubljana - dostava, zoper dolžnico Arianna Giorgini Čampa, EMŠO 2707979505276, Jurčičev trg 2, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 1.541,36 EUR s pp, sklenilo:
Dolžnici Arianni Čampa Giorgini se postavi začasni zastopnik Gregor Zupančič, Mala ulica 5, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2019