Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2019 z dne 14. 6. 2019

Kazalo

VL 21287/2019 Os-2282/19, Stran 1379
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, ERGO Center, Modecenterstrasse 17, Dunaj, ki ga zastopa zak. zast., po odv. Gregor Lepoša, p.p. 1252, Maribor, proti dolžniku Jaki Žumer, Koroška cesta 19, Kranj, ki ga zastopa Bradaška Katarina – odvetnica, Kidričeva cesta 4B, Kranj, zaradi izterjave 1.383,62 EUR, sklenilo:
Dolžniku Jaki Žumer, Koroška cesta 19, Kranj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Bradaška Katarina, Kidričeva 4/B, 4000 Kranj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2019