Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019

Kazalo

D 190/2015 Os-1726/19, Stran 961
Pri naslovnem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Ivanu Brožiču, pok. Valentina, roj. 13. 2. 1875, z zadnjim bivališčem Poljane št. 49. p. Obrov, ki je umrl dne 4. 11. 1954.
Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh dedičih po zgoraj navedenem zapustniku, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 3. 2019