Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019

Kazalo

III D 2202/2018 Os-1632/19, Stran 961
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je pod opr. št. III D 2202/2018 v teku zapuščinski postopek po pok. Darku Rupiču, roj. 3. 3. 1963, umrlem 17. 6. 2018, po podatkih brez uradnega prebivališča, državljanu RS.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnik dedičev prvega dednega reda ni zapustil, zapustnikov brat kot edini dedič drugega dednega reda se je dedovanju odpovedal. Podatki o morebitnih dedičih tretjega dednega reda sodišču niso poznani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2019