Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019

Kazalo

IV P 1350/2015 Os-3342/18, Stran 961
Okrajno sodišče v Ljubljani je po triažni sodnici Katarini Novšak, v pravdni zadevi tožeče stranke Nikolije Pejčič, Mucherjeva ulica 10, Ljubljana, zoper toženo stranko Sinevo Bambič, Celovška cesta 150, Ljubljana, zaradi plačila 8.400,00 EUR s pripadki, dne 22. novembra 2018 sklenilo:
Toženi stranki Sinevi Bambič, Celovška cesta 150, Ljubljana, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasna zastopnica.
Za začasnega zastopnika se določi odvetnik Dušan Tršan, Čufarjeva 3/II, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
22. 11. 2018