Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019

Kazalo

Ob-2065/19, Stran 958
V skladu z 8. členom Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda in 28. členom Statuta javnega zdravstvenega zavoda, Zdravstveni dom Ilirska Bistrica razpisuje delovno mesto za
direktorja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo direktorja zavoda izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje skladno z odlokom, statutom in sistematizacijo delovnih mest Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica, in sicer mora:
– imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri,
– izpolnjevati mora pogoje za opravljanje funkcije vodenja strokovnega dela zavoda (poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda nista ločeni),
– imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– imeti organizacijske in strokovne sposobnosti,
– aktivno mora obvladati slovenski jezik in vsaj en svetovni jezik,
– prijavi priložiti program razvoja zavoda za mandatno obdobje in življenjepis.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, življenjepisom in programom dela naj kandidati naslovijo na naslov: Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom na kuverti »Ne odpiraj – Prijava na razpis za direktorja«.
Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave razpisa (prijave so možne od 8. 5. do 22. 5. 2019).
Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 4 let.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Za dokončno imenovanje izbranega kandidata da soglasje občinski svet ustanovitelja, Občine Ilirska Bistrica.
Zdravstveni dom Ilirska Bistrica