Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3716. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parcele 1402/1 v k.o. 224 – Grabonoš (ID 1462), stran 10777.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) ter 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 10. seji dne 18. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parcele 1402/1 v k.o. 224 – Grabonoš (ID 1462) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu zemljiške parcele št. 1402/1, k.o. Grabonoš, v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici.
2. člen 
Obseg in oblika stavbnega zemljišča se prilagodi tako kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parcele 1402/1 v k.o. 224 – Grabonoš (izdelovalec: ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, št. projekta LP 6/19 z datumom oktober 2019).
3. člen 
Grafični prikaz območja lokacijske preveritve je priloga tega sklepa.
4. člen 
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se evidentira v prostorskem informacijskem sistemu.
Št. 350-0036/2019-005
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 18. decembra 2019
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Anton Slana 

AAA Zlata odličnost