Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3704. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja, stran 10760.

  
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) na 7. redni seji dne 12.12 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
S tem sklepom se ukine status javno dobro oziroma splošno ljudsko premoženje na nepremičninah:
– parc. št. 996/4, k.o. 767 – Žabljek: 1000 m2, javno dobro,
– parc. št. 996/6, k.o. 767 – Žabljek: 162 m2 javno dobro,
– parc. št. 996/3, k.o. 767 – Žabljek: 3573 m2, splošno ljudsko premoženje – v splošni rabi,
– parc. št. 1005/3, k.o. 767 – Žabljek: 64 m2, splošno ljudsko premoženje – v splošni rabi,
– parc. št. 846/2, k.o. 768 – Hošnica: 278 m2, javno dobro,
– parc. št. 220/13, k.o. 769 – Laporje: 241 m2, javno dobro,
– parc. št. 751, k.o. 769 – Laporje: 4707 m2, javno dobro,
– parc. št. 1000, k.o. 770 – Vrhole pri Laporju: 809 m2, javno dobro,
– parc. št. 1360, k.o. 770 – Vrhole pri Laporju: 895 m2, javno dobro,
– parc. št. 1352, k.o. 770 – Vrhole pri Laporju: 2149 m2, javno dobro,
– parc. št. 1334/3, k.o. 770 – Vrhole pri Laporju: 1027 m2, javno dobro,
– parc. št. 1336, k.o. 770 – Vrhole pri Laporju: 914 m2, javno dobro,
– parc. št. 1326/3, k.o. 770 – Vrhole pri Laporju: 179 m2, javno dobro,
– parc. št. 1342, k.o. 770 – Vrhole pri Laporju: 1675 m2, javno dobro.
Nepremičnine postanejo last Občine Slovenska Bistrica.
II. 
S tem sklepom se predlaga vpis zaznambe grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta na nepremičninah:
– parc. št. 996/4, k.o. 767 – Žabljek: 1000 m2, javno dobro,
– parc. št. 996/6, k.o. 767 – Žabljek: 162 m2 javno dobro,
– parc. št. 996/3, k.o. 767 – Žabljek: 3573 m2, splošno ljudsko premoženje – v splošni rabi,
– parc. št. 1005/3, k.o. 767 – Žabljek: 64 m2, splošno ljudsko premoženje – v splošni rabi,
– parc. št. 846/2, k.o. 768 – Hošnica: 278 m2, javno dobro,
– parc. št. 220/13, k.o. 769 – Laporje: 241 m2, javno dobro,
– parc. št. 751, k.o. 769 – Laporje: 4707 m2, javno dobro,
– parc. št. 1000, k.o. 770 – Vrhole pri Laporju: 809 m2, javno dobro,
– parc. št. 1360, k.o. 770 – Vrhole pri Laporju: 895 m2, javno dobro,
– parc. št. 1352, k.o. 770 – Vrhole pri Laporju: 2149 m2, javno dobro,
– parc. št. 1334/3, k.o. 770 – Vrhole pri Laporju: 1027 m2, javno dobro,
– parc. št. 1336, k.o. 770 – Vrhole pri Laporju: 914 m2, javno dobro,
– parc. št. 1326/3, k.o. 770 – Vrhole pri Laporju: 179 m2, javno dobro,
– parc. št. 1342, k.o. 770 – Vrhole pri Laporju: 1675 m2, javno dobro.
Na nepremičninah se vpiše zaznamba grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-29/2019-0203-17a
Slovenska Bistrica, dne 12. decembra 2019
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar 

AAA Zlata odličnost