Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3703. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.1), stran 10759.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 11. seji dne 18. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.1) 
(1) S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini z ID znakom parcela 850 8/7, na nepremičnini z ID znakom parcela 850 8/6 in na nepremičnini z ID znakom parcela 850 8/9, na nepremičnini z ID znakom parcela 847 1645/11, na nepremičnini z ID znakom parcela 847 1645/12 in na nepremičnini z ID znakom parcela 847 1645/5.
(2) Nepremičninam iz prve točke tega sklepa preneha status javnega dobra in postanejo last Mestne občine Slovenj Gradec.
(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0076/2019
zveza spis št. 478-0057/2018
Slovenj Gradec, dne 19. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost