Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3702. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja komunala Slovenj Gradec d.o.o., stran 10759.

  
Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 15. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94 in 32/06, 28/15), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 19/96, 75/97), 88. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB-1, 53/10, 66/15) in 17. ter 98. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/12, 27/16, 61/16) sta Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 10. seji dne 27. 11. 2019 in Občinski svet Občine Mislinja na 9. seji dne 7. 11. 2019 sprejela
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja komunala Slovenj Gradec d.o.o. 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega podjetja komunala Slovenj Gradec d.o.o. (Uradni list RS, št. 45/12 – uradno prečiščeno besedilo UPB1, 62/14, 32/15, 79/17) se v 5. členu med »ostale dejavnosti« doda naslednja dejavnost:
»61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih.«
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem glasilu slovenskih občin in velja naslednji dan po zadnji objavi.
Št. 014-0016/2006
Slovenj Gradec, dne 28. novembra 2019
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 
Št. 014-014/2006
Mislinja, dne 8. novembra 2019
Župan 
Občine Mislinja 
Bojan Borovnik 

AAA Zlata odličnost