Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3698. Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2020, stran 10756.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), 2. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 95. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 8. redni seji dne 19. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2020 
1. S tem sklepom se določi Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2020.
2. Za realizacijo odhodkov proračuna Občine Radeče za leto 2020 iz naslova nakupa nepremičnega premoženja se predvideva nakup naslednjih nepremičnin (glej specifikacijo v prilogi) v vrednosti 11.276,00 €.
3. Vrednost nepremičnin se določi na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca.
4. Pogodbe o nakupu nepremičnin podpiše župan Občine Radeče.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun 

AAA Zlata odličnost