Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3697. Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2020, stran 10753.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18), 2. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 95. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 8. redni seji dne 19. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2020 
1. S tem sklepom se določi Letni načrt razpolaganja z nepremičnin premoženjem Občine Radeče za leto 2020.
2. Za realizacijo prihodkov proračuna Občine Radeče za leto 2020 iz naslova prodaje nepremičnega premoženja se prodajo zgradbe in drugi prostori v orientacijski vrednosti 47.705,17 €, kmetijska zemljišča v orientacijski vrednosti 30.000,00 € ter stavbna zemljišča v orientacijski vrednosti 64.941,75 €.
3. Vrednost nepremičnin se določi na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca.
4. Individualni program razpolaganja z nepremičnim premoženjem in pogodbo o prodaji premoženja podpiše župan Občine Radeče.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun 

AAA Zlata odličnost