Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3693. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Puconci, stran 10750.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 2. in 3. točke 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 11. redni seji dne 19. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Puconci 
1. člen 
Občina Puconci bo storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, ki jo izvaja Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture (omrežnine), subvencionirala v višini 25 % skupne letne amortizacije.
2. člen 
Sredstva za subvencijo se zagotovijo v proračunu Občine Puconci.
3. člen 
Sredstva za subvencijo se nakazujejo izvajalcu gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o.
4. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. januarja 2020 do uveljavitve novih cen storitev te obvezne občinske gospodarske javne službe.
5. člen 
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo, objavljen v Uradnem listu RS, št. 62/16 z dne 30. 9. 2016.
Št. 354-0043/2019
Puconci, dne 19. decembra 2019
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak 

AAA Zlata odličnost